Medezeggenschapsraad (MR)


Wat het meepraten en meebeslissen in brede zin betreft, beschikken wij over een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officiële commissie waarin ouders en personeel zitting hebben. Deze MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Op dit moment zitten er namens het Mozaïek leerkrachten (André van der Meer en Judith van Iperen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met a.meer@sbomozaiek.nl of j.iperen@sbomozaiek.nl

De stichting Elan heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het bestuur van de stichting, waar het Mozaïek onder valt, bespreekt regelmatig plannen met deze raad.

image