Ouderparticipatie


Wij kunnen op Het Mozaïek altijd ouders, eventuele familieleden of buurtbewoners gebruiken die kunnen worden benaderd voor eventuele hulp bij:

 • de schoolbibliotheek
 • het lezen, als leesouder
 • het onderhouden van het dakterras
 • vervoer/begeleiding bij een excursie per auto
 • vervoer/begeleiding bij een excursie per fiets
 • controlepost bij het praktisch verkeersexamen
 • naaien van verkleedkleren, enz.
 • soppen speelgoed
 • wassen poppenkleertjes
 • extra activiteiten, bijv. Sinterklaas, Kerst, Pasen, enz.
 • luizencontrole: iedere 1e donderdag van de maand, tussen 9 en 11 uur
 • de (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad, (G)MR
 • de Ouderraad, vergadert ongeveer 6 keer per jaar over praktische schoolzaken, zorgt voor een goede besteding van de ouderbijdrage

U kunt zich opgeven bij Stephanie Hinfelaar (lid van het schoolteam): s.hinfelaar@sbomozaiek.nl

image