Staking 5 oktober 2017


staking-kleinLeerkrachten van basisscholen in heel Nederland maken zich al een hele tijd ernstige zorgen over de toekomst van goed primair onderwijs. De leerkrachten op Het Mozaïek ook. Het lerarentekort loopt immers snel op, weinig studenten kiezen voor de lerarenopleiding en de burn-out percentages zijn in het onderwijs het hoogst als je kijkt naar de verschillende beroepen. Wij merken ook dat de hoeveelheid geld die er beschikbaar is voor het Primair Onderwijs niet meer klopt bij de werkelijke kosten en willen dat daar aandacht voor komt. Kortom: het is CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs!

Tijdens de actiedag van 27 juni waren er mooie woorden, vage beloften maar tot nu toe weinig daden. Daarom roepen de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, de FNV en PO-inactie alle leden in het primair onderwijs op om op de dag van de leraar, donderdag 05 oktober, de hele dag te staken. Ook Stichting Elan steunt deze oproep om met een massale actie de politiek duidelijk te maken dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort aan goede leerkrachten te voorkomen.

De staking betekent voor u dat Het Mozaïek op donderdag 5 oktober dicht blijft en dat er dus geen les wordt gegeven. Wij gaan met een grote groep leerkrachten van Het Mozaïek die dag naar Den Haag. Wij begrijpen dat er ouders/verzorgers zijn waarvoor deze staking praktisch lastig is. Wij zijn ons daarvan bewust maar het is in ons én uw belang dat we goed onderwijs kunnen blijven bieden. Wij hopen hiermee een duidelijk signaal te geven naar politiek Den Haag.