PBS Opfrismiddag


Het was een geslaagde middag! Vrijdag 9 maart 2018 werden alle PBS-regels voor de leerlingen nog eens opgefrist met allerlei spelletjes.
De jongere leerlingen werden heel goed begeleid door de oudere leerlingen. Ook bedankt voor alle hulp ouders!