Directeur


team member

Birgitte Plasmans


directeur
De directeur plant, organiseert, coördineert en stuurt de schoolactiviteiten bij, eventueel in overleg met het schoolbestuur, om zo de beoogde resultaten van de school na te streven en/of te realiseren. De directeur van het Mozaïek is Birgitte Plasmans. Zij is aanwezig maandag tot en met vrijdag. Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het Mozaïek: 035-6856907 of een email sturen aan [email protected].