Ondersteunend personeel


Binnen de school werken naast de groepsleerkrachten een aantal andere personeelsleden die de leerkracht ondersteunen.

Functie Personeelslid
Intern Begeleider Amy Djojokarso (maandag, dinsdag)
Marloes Vestering (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Orthopedagoog Corine Vos (maandag, woensdag, donderdag, vrijdag)
Johanneke Jongbloed (maandag en woensdag)
Schoolarts Ching Ching Tang
School Maatschappelijk Werker Thecla Radersma
Logopedist Mieke Hilverts (dinsdag, donderdag, vrijdag, om de week op woensdag)
Vakleerkracht Muziek Kim Schimmel (dinsdag)
Vakleerkracht Gymnastiek/Trainer Rots en Water Jelmer Prinsen (maandag, woensdag, vrijdag)
Administratief medewerker Bianca Hendriks (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Conciërge/Trainer Rots en Water Peter Krijnen (maandag t/m vrijdag)
Leerkrachtondersteuner Bertine de Haan (maandag t/m donderdag)

Fysiotherapie wordt op school aangeboden via Fysiotherapiepraktijk Lage Naarderweg Hilversum.