Ouderparticipatie


De leerlingen op het Mozaïek voelen zich thuis op school, als zij ervaren dat ouders en school samenwerken. Als ouders weten dat de school nauw met hen samenwerkt, vertrouwen zij hun kinderen met een gerust hart toe aan die school. We streven naar kwalitatief goede samenwerking tussen school en ouders elk vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigen deskundigheid waarbij steeds het kind centraal staat.

Wij kunnen op het Mozaïek altijd ouders, eventuele familieleden of buurtbewoners gebruiken die kunnen worden benaderd voor hulp bij:

 • de schoolbibliotheek
 • het lezen, als leesouder
 • het onderhouden van het dakterras
 • vervoer/begeleiding bij een excursie per auto
 • vervoer/begeleiding bij een excursie per fiets
 • controlepost bij het praktisch verkeersexamen
 • naaien van verkleedkleren, enz.
 • soppen speelgoed
 • wassen poppenkleertjes
 • extra activiteiten, bijv. Sinterklaas, Kerst, Pasen, enz.
 • luizencontrole: iedere 1e donderdag van de maand, tussen 9 en 11 uur
 • de (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad, (G)MR
 • de Ouderraad, vergadert ongeveer 6 keer per jaar over praktische schoolzaken, zorgt voor een goede besteding van de ouderbijdrage

U kunt zich opgeven bij Stephanie Hinfelaar (lid van het schoolteam): [email protected]

image