OZG De Steentjes


Bekijk hier de film van de Steentjes.

In deze film krijgt u een beeld van wat OnderwijsZorgGroep de Steentjes inhoudt.

Sinds 2016 is er op het Mozaiek ook een OnderwijsZorgGroep gevestigd: De Steentjes. Deze groep is voortgekomen uit een samenwerking tussen de Stichting Elan en Het Leger des Heils. De groep heeft gemiddeld 12 leerlingen en 2 leiders: een leerkracht en een pedagogisch medewerker.
Hierbij is de leerkracht verantwoordelijk voor de onderwijsdoelen en de pedagogisch medewerker voor de zorgdoelen binnen de groep.

Gedurende de plaatsingsperiode bij De Steentjes, dienen kinderen die om uiteenlopende redenen (nog) niet kunnen functioneren binnen een schoolse setting met behulp van een integrale aanpak op zorg en onderwijs voorbereid te worden op een instroom in een passend onderwijsarrangement.

Alle kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar, verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Dit betekent dat er binnen de OnderwijsZorgGroep bekeken gaat worden welke vorm van onderwijs geschikt is voor deze kinderen.

Alle vormen van zorg en onderwijs binnen de OnderwijsZorgGroep hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

  • Zorg en onderwijs binnen De Steentjes is gericht en afgestemd op de hulpvraag van kind en ouders. Wat hebben zij nodig om de gestelde doelen te behalen;
  • De onderwijs- en zorgprofessionals werken doelgericht en evalueren systematisch de doelen van hun eigen werk, opvoeding en/ of onderwijs;
  • Ook de ondersteuningsbehoeften van ouders, school en zorg zijn van groot belang: wat hebben zij nodig om de gewenste aanpak te kunnen bieden;
  • Het gaat om wisselwerking en afstemming: de aanpak afstemmen op wat de kinderen nodig hebben;
  • Onderwijs- en zorgprofessionals werken constructief samen met de ouders/ verzorgers en kinderen. Zij benutten elkaars ervaringskennis;
  • De focus ligt op de stimulerende factoren. De krachten en mogelijkheden worden als kansen benut in de samenwerking en in de interventies in zorg en onderwijs;
  • Één gezin, één plan. SDH Leger des Heils en SBO het Mozaïek en ouders werken samen zodat er voor ieder gezin één plan is met gezamenlijke doelen volgens een gedeelde visie.

In onderstaande link kunt u de folder van OZG De Steentjes downloaden.
Steentjes folder 2019-2020