Rots en Water


Rots en Water is een sociale weerbaarheidstraining. Alle klassen krijgen jaarlijks vier basislessen Rots en Water, zodat ze de basisprincipes van de methode leren en kunnen toepassen. In het laatste jaar bij ons op school krijgen de leerlingen de volledige training aangeboden. Vooraf is er een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en tijdens de training krijgen ouders regelmatig een nieuwsbrief Rots en Water, zodat zij weten waaraan gewerkt wordt in de lessen.

image