Schooltijden


SBO het Mozaïek heeft 5 gelijke schooldagen.
Hieronder vindt u de schooltijden van het Mozaïek:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8:30 uur

8:30 uur

8:30 uur

8:30 uur

8:30 uur

14:00 uur

14:00 uur

14:00 uur

14:00 uur

14:00 uur

Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het schoolplein, de bel gaat om 8.25 uur.