Schorsing en verwijdering


Wij hebben op het Mozaïek een protocol schorsingen en verwijdering. Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling en/of ouders/verzorgers waardoor de orde, rust en veiligheid op school in gevaar komt.

Dit protocol is onderdeel van het integrale veiligheidsplan, waarin staat omschreven welke interventies wij plegen om te zorgen voor rust en veiligheid binnen de school en hoe wij handelen bij grensoverschrijdend gedrag, zonder dat er sprake is van schorsing of verwijdering.

In dit protocol worden de procedures omschreven rondom tijdelijke uitsluiting van onderwijs, schorsing en verwijdering. De wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van OC&W, de onderwijsinspectie en de Geschillencommissie passend onderwijs zijn hierbij leidend.

Het protocol Schorsing en Verwijdering kunt u hier downloaden.