Welkom bij het Mozaïek

Wij zijn een school voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO). De leerlingen die bij ons op school zitten hebben veel vragen in hun ontwikkeling. Dat zijn bijna altijd vragen over leren en gedrag. Als het leren moeilijk gaat, is het ook lastig om je te concentreren of aan nieuwe dingen te beginnen. Het kan ook zijn dat een kind moeite heeft met concentreren of leren en daardoor onvoldoende vooruitgaat. Deze kinderen hebben dan niet genoeg aan de ondersteuning op de reguliere basisschool.

Wij werken met School Wide Positive Behaviour Support. Hiermee bevorderen wij positief sociaal gedrag bij leerlingen en zijn wij duidelijk in onze verwachtingen. Er is veel aandacht voor een positief schoolklimaat, waarin de basiswaarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn vertaald in gedragsregels die in de hele school zichtbaar zijn. Het multidisciplinaire team van het Mozaïek spreekt één taal: duidelijk en positief.

Het Mozaïek – school voor gespecialiseerd basisonderwijs in Hilversum

De Steentjes – onderwijs/zorggroep van Stichting Elan in samenwerking met Youké.

Schooltijden

Schooltijden

Maandag 8.30 – 14.00 uur
Dinsdag 8.30 – 14.00 uur
Woensdag 8.30 – 14.00 uur
Donderdag 8.30 – 14.00 uur
Vrijdag 8.30 – 14.00 uur

 

Het Mozaïek maakt deel uit van Stichting Elan die uit acht scholen bestaat; één voor gespecialiseerd onderwijs (GO), vier voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO), twee voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en één voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs (GO/GVO). Daarnaast zijn er verschillende tussenvoorzieningen, zoals de integrale tussenvoorziening BOOST voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. We werken dagelijks aan kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Bij Elan bundelen we daarvoor onze krachten. 250 professionals weten elkaar te vinden en delen hun kennis en nieuwste inzichten met elkaar. Om zo nóg beter te worden, ieder kind het beste onderwijs te geven en het regulier onderwijs te ondersteunen.