Visie & Missie


Onderwijsconcept
Op het Mozaïek gaan de leerlingen Trots en Toegerust van school. Trots op zichzelf, op wat ze hebben bereikt en toegerust voor de volgende stap: het vervolgonderwijs.  Die toerusting is meer dan een vaardigheid of competentie. Het gaat vooral om het geloof in jezelf, om de overtuiging dat je veel kunt en dat je mag zijn wie je bent! Wie dat bereikt, is trots en ervaart trots van anderen.

De leerkrachten zijn Trots op de school en Toegerust voor de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij bereiken dit door vanuit een veilige schoolomgeving kwalitatief goed onderwijs te bieden. Niet alleen kennis en vaardigheden zijn daarbij belangrijk, maar ook de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Ieder kind is uniek en het is belangrijk dat zij zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden en talenten, maar ook dat zij leren wat voor hen moeilijk is, zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt verbonden. Iedere leerling mag zijn wie hij is. Dit wil niet zeggen dat alles zomaar wordt goedgekeurd. Binnen de school zijn heel duidelijke afspraken over hoe wij met elkaar omgaan en wat wel en niet kan en mag.

Onderwijsvisie
Op Het Mozaïek zijn wij:

Kindgericht
Dit zie je onder andere doordat ieder kind zich veilig voelt en wordt gerespecteerd. Er is respect voor verschillen tussen kinderen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop. Er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit en respect.

Toekomstgericht

We gebruiken moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen, ICT is een belangrijk hulpmiddel en we zijn ambitieus.

Resultaatgericht

Het onderwijs dat gegeven wordt op Het Mozaïek is van hoge kwaliteit. We werken aan maximale resultaten zodat ieder kind goed toegerust naar het vervolgonderwijs kan doorstromen.

Maatschappijgericht

We staan als school midden in de samenleving en de buurt. We besteden ruime aandacht aan normen en waarden en de kinderen worden bewust gemaakt van maatschappelijke thema’s zoals goed burgerschap, natuur en milieu, de derde wereld en mensenrechten. We hebben een actieve leerlingenraad.

Identiteitsgericht

De christelijke identiteit is de basis voor het werk en is tastbaar en zichtbaar in de positieve manier waarop we binnen de school met elkaar omgaan.

image