Missie en visie

Missie

Op het Mozaïek bereiden we onze leerlingen voor op de maatschappij. Wij maken voor hen het verschil en doen er alles aan om hen maximale kansen voor de toekomst te geven. We zijn onderscheidend door de combinatie van kwaliteit, professionaliteit, hoge verwachtingen én een hoge mate van acceptatie.

Onze slogan is: Iedereen wil leren. Wij zorgen dat dit kan!
Er is in deze slogan bewust gekozen voor iedereen. Als school zijn wij een team. Ons onderwijs is dus niet leraar afhankelijk. Leerlingen, medewerkers en ouders werken samen, want door samen te werken versterken we elkaar.

Onderwijskundige visie

Wij bereiken dat iedereen kan leren door:

Vertrouwen te hebben
Zonder vertrouwen is er geen school, geen samenwerking, geen relatie en komen we niet tot leren.

Veiligheid te bieden
Voor leerlingen, ouders en medewerkers is veiligheid, zowel fysiek als sociaal, van groot belang en een basis voor goede relaties en prestaties.

Samen te werken
Door samen te werken, op school, met ouders, leerlingen, zorgpartners, collega-schoolbesturen of met wie dan ook, voeg je waarde toe en kom je verder.

Kwaliteit voorop te zetten
Om leerlingen, ouders en de maatschappij goed te bedienen is de kwaliteit van het onderwijs en de onderlinge communicatie van het grootste belang.

Blijvend te ontwikkelen
Door het elke dag een beetje beter te willen doen en veranderingen die leiden tot verbeteringen te omarmen, zijn we blijvend in staat om onze leerlingen optimaal te bedienen.

Wel zijn voorop te stellen
‘Wel zijn’ gaat over aanwezig zijn en evenwicht. En over welbevinden (tevreden zijn met jezelf en anderen) en over verbinding met belangrijke anderen.