Team

Multidisciplinair team

Naast de directeur en de groepsleerkrachten zijn er diverse personeelsleden betrokken bij het onderwijs en de zorg. Zo hebben we onderwijsassistenten, leraarondersteuners, een vakleerkracht gymnastiek en een vakleerkracht muziek, evenals een intern begeleider, meerdere orthopedagogen, een schoolmaatschappelijk werker, een conciërge, een administratief medewerker, ambulant begeleiders en een logopedist. Ook werken we samen met een fysiotherapeut.