School Wide
Positive Behavior Support (PBS) 

School Wide Positive Behavior Support

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Wij gebruiken daarvoor de schoolbrede aanpak School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of PBS): ‘Goed gedrag kun je leren’. SWPBS is gericht op positief opvoeden. Wij richten ons hierbij vooral op wat goed gaat en geven kinderen daar positieve feedback op. Onze drie waarden zijn: Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid.

Deze waarden maken we voor de kinderen herkenbaar met onze mascotte Piebie. Op vaste plekken in de algemene ruimtes en in de klassen hangen posters waarop Piebie laat zien welk gedrag verwacht wordt in die ruimte.

We geven gedragslessen en bekrachtigen positief gedrag van leerlingen. Overal in de school spreken we met de kinderen over de gedragsverwachtingen die we van ze hebben. Het SWPBS-gedragsteam bewaakt het proces in de school. Vanzelfsprekend zien we ouders/verzorgers als partner bij het stimuleren van positief gedrag.

In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over SWPBS.