Ouderraad (OR)

Ouderraad

De Ouderraad helpt bij het organiseren van jaarlijks terugkerende festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, Pasen, de Kinderboekenweek en de Koningsspelen. Naast het organiseren van festiviteiten, denkt de OR mee over praktische schoolzaken als het schoolplein, parkeersituaties en algemene veiligheid. De OR houdt zich voornamelijk bezig met praktische schoolzaken, in tegenstelling tot de MR (Medezeggenschapsraad) die zich vooral bezighoudt met inhoudelijke en beleidsmatige zaken.

Regelmatig functioneert de OR ook als klankgroep. De leden van de OR hebben veel contact met andere ouders/verzorgers, zodat ze weten wat er leeft. Andersom vraagt de school ook de mening en ervaring van de OR bij nieuwe ontwikkelingen binnen de school. 

Nieuwsgierig of lid worden?
De OR bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij komen zo’n zes keer per jaar samen om te vergaderen. Vindt u het leuk om een keer een vergadering bij te wonen, of wilt u deelnemen aan de OR? U bent van harte welkom!
U kunt zich aanmelden via het e-mailadres van de OR: [email protected] of door te bellen met school via telefoonnummer 035-6856907.