Aanmelden

Kennismaken met het Mozaïek

Wilt u uw kind aanmelden voor het Mozaïek of kijken of het Mozaiek passend is? Maak dan eerst een afspraak met directeur Birgitte Plasmans. Zij ontvangt u graag voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. Zo kunt u het schoolgebouw zien en de dagelijkse praktijk op school ervaren.

Tijdens het gesprek komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat voor school is het Mozaïek?
  • Past het Mozaïek bij mijn kind?
  • Hoe ziet ons onderwijs eruit?
  • Welke vorm van ondersteuning is er mogelijk?
  • Kan mijn kind extra zorg krijgen?
  • Hoe gaat de overstap?
  • Zijn er mogelijkheden voor logopedie of fysiotherapie?
  • Wat zijn de schooltijden?
  • Wat zijn de verwachtingen van de ouder/verzorger en van school?

Voor een afspraak met directeur Birgitte Plasmans kunt u bellen naar 035-6856907 of mailen naar [email protected] 

Aanmelden

Als u na het kennismakingsgesprek besluit om uw kind in te schrijven, kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier invullen. Dit is hier te downloaden.

Het Mozaïek hanteert vaste momenten waarop leerlingen kunnen instromen, namelijk in januari (na de kerstvakantie), in augustus (na de zomervakantie) en na de vierde verjaardag van het kind. In bijzondere gevallen kunnen we afwijken van deze vaste instroommomenten. In een enkel geval – als er geen vrije plekken in de (passende) groep zijn – kan een kind op de wachtlijst komen.

Toelaatbaarheidsverklaring

Om onderwijs te kunnen volgen op het Mozaïek heeft een leerling een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) GBO nodigDeze verklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband Unita. De school of instelling van herkomst vraagt deze TLV aan.