Aanmelden


 

Om te kunnen worden toegelaten op een SBO-school is een groeidocument van het samenwerkingsverband nodig. In dit groeidocument worden de onderwijsbehoeften van een leerling vastgelegd en wordt gekeken welke school hieraan kan voldoen. In principe vragen ouders dit aan, maar meestal gebeurt dit samen met de school waar de leerling nu zit.

Uiteraard hoeft u met aanmelden niet te wachten tot dit document is afgegeven.

Het Mozaïek valt binnen het samenwerkingsverband UNITA. De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband UNITA hebben afspraken gemaakt over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Op de reguliere basisscholen wordt het onderwijs aan het overgrote deel van de leerlingen vormgegeven. Niet elke reguliere school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Als dat zo is, kunt u kiezen voor het Mozaïek. Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs. Om een leerling aan te melden op het Mozaïek moet een aanmeldingsformulier bij de school worden ingeleverd. Dat aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden. U kunt altijd een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.

Aanmeldingsformulier SBO Het Mozaiek