Onderwijs

Gespecialiseerd basisonderwijs

Het Mozaïek is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs in Hilversum. Op onze school zitten leerlingen die (nog) niet in staat zijn om het reguliere aanbod van de basisschool te volgen. Zij hebben behoefte aan meer structuur, voorspelbaarheid, veiligheid en ondersteuning. In principe bieden wij dezelfde leerstof aan als op de reguliere basisschool. Ook wij richten ons op de kerndoelen zoals het ministerie van Onderwijs ze heeft geformuleerd. Wel passen wij de instructie zoveel mogelijk aan op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de leerling. 

Kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling

Leren moet boeiend zijn voor onze leerlingen. De maatschappij verandert snel. Onze leerlingen zien bijvoorbeeld veel informatie om zich heen. Ze moeten leren hier goed mee om te gaan. Dat betekent dat wij continu bezig zijn met het ontwikkelen van een breed lesaanbod. Dit doen we naast het onderwijzen van de basisvakken, zoals taal, lezen en rekenen.

Op het Mozaïek vinden we niet alleen kennis en vaardigheden belangrijk, maar ook de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Iedere leerling is uniek. Wij willen dat kinderen zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden en talenten. Ook bouwen wij met de leerlingen aan hun zelfvertrouwen.

Binnen de school geven wij op verschillende manieren les:

  • Klassikaal. Hierbij kan de uitwerking voor de leerlingen verschillen, zoals bijvoorbeeld het kringgesprek of begrijpend lezen.
  • In een kleine groep, zoals bijvoorbeeld bij de instructie van lezen, rekenen en spelling.
  • Individueel, bijvoorbeeld verlengde instructie bij specifieke problemen.

Het uitgangspunt is dat de leerling de leerstof krijgt aangeboden die hij aan kan. De positieve houding van de leerkracht, die de leerlingen uitnodigt om zelf actief aan de slag te gaan, is van wezenlijk belang binnen ons onderwijs.

Geef me de 5

Het schoolteam is getraind in de Geef me de 5-methodiek. Werken met Geef me de 5 zorgt voor duidelijkheid op de vijf vragen: Wie?, Wat?, Waar?, Hoe? en Wanneer? Deze duidelijkheid geeft de leerlingen rust, waardoor zij zich kunnen concentreren op het leren. 

Kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling

Leren moet boeiend zijn voor onze leerlingen. De maatschappij verandert snel. Onze leerlingen zien bijvoorbeeld veel informatie om zich heen. Ze moeten leren hier goed mee om te gaan. Dat betekent dat wij continu bezig zijn met het ontwikkelen van een breed lesaanbod. Dit doen we naast het onderwijzen van de basisvakken, zoals taal, lezen en rekenen.

Op het Mozaïek vinden we niet alleen kennis en vaardigheden belangrijk, maar ook de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Iedere leerling is uniek. Wij willen dat kinderen zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden en talenten. Ook bouwen wij met de leerlingen aan hun zelfvertrouwen.

Binnen de school geven wij op verschillende manieren les:

  • Klassikaal. Hierbij kan de uitwerking voor de leerlingen verschillen, zoals bijvoorbeeld het kringgesprek of begrijpend lezen.
  • In een kleine groep, zoals bijvoorbeeld bij de instructie van lezen, rekenen en spelling.
  • Individueel, bijvoorbeeld verlengde instructie bij specifieke problemen.

Het uitgangspunt is dat de leerling de leerstof krijgt aangeboden die hij aan kan. De positieve houding van de leerkracht, die de leerlingen uitnodigt om zelf actief aan de slag te gaan, is van wezenlijk belang binnen ons onderwijs.

Geef me de 5

Het schoolteam is getraind in de Geef me de 5-methodiek. Werken met Geef me de 5 zorgt voor duidelijkheid op de vijf vragen: Wie?, Wat?, Waar?, Hoe? en Wanneer? Deze duidelijkheid geeft de leerlingen rust, waardoor zij zich kunnen concentreren op het leren. 

OZG De Steentjes

Sinds 2016 is er op het Mozaïek een OnderwijsZorgGroep gevestigd: De Steentjes. Deze groep is een samenwerking tussen stichting Elan en Youké.

Bij De Steentjes worden de kinderen voorbereid op een instroom in een passend onderwijsarrangement. Binnen de OnderwijsZorgGroep wordt er bekeken welke vorm van onderwijs geschikt is voor deze kinderen. Zorg en onderwijs binnen De Steentjes is gericht en afgestemd op de hulpvraag van kind en ouders. Wat hebben zij nodig om de gestelde doelen te behalen?

De Steentjes bestaat uit twaalf leerlingen en twee begeleiders. Dit zijn een leerkracht en een pedagogisch medewerker. De leerkracht is verantwoordelijk voor de onderwijsdoelen en de pedagogisch medewerker voor de zorgdoelen. Op basis van wat er nodig is om deze doelen te bereiken, kunnen we – gemiddeld binnen een jaar – een passende vorm van onderwijs bepalen.