Medezeggenschapsraad (MR)


Wat het meepraten en meebeslissen in brede zin betreft, beschikken wij over een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officiële commissie waarin ouders en personeel zitting hebben. Deze MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Op dit moment bestaat de leerkrachtengeleding uit André van der Meer en Amy Kessler.
De oudergeleding bestaat uit Mascha Gerbrands en Patrick Blom. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

“Mijn naam is Mascha Jansen en ik ben de moeder van Lena (oudleerling) en Bram (BB3). Op dit moment werk ik drie ochtenden als postvoorbereider en doe ik daarnaast het in- en verkoop van antiek, rariteiten, oude meuk en vintage. Verder help ik in één depot  van Museum Hilversum waar we museumstukken in kaart brengen voor verhuizing naar andere opslag. Ik houd ervan om dingen uit te zoeken en uit te pluizen en mijn steentje bij te dragen aan het goed functioneren van deze school.”

 

“Dag allemaal, mijn naam is Patrick Blom, ik ben 35 jaar en ik heb 2 kinderen op de Mozaïek. Mijn zoon Jurre zit in OB2, en mijn dochter Mia zit in BB3. Ik ben de nieuwste aanwinst van de medezeggenschapsraad, en hoop hiermee een positief steentje bij te dragen aan de school en haar medewerkers, die zich de afgelopen anderhalf jaar van hun beste kant hebben laten zien! Vanuit mijn verleden heb ik helaas een hoop negatieve ervaringen rondom beleidszaken en dergelijken, en ik denk dan ook dat ik een kritische doch rechtvaardige toevoeging zal zijn aan de MR. Ik durf wel te stellen dat ik specialist geworden ben in het van meerdere kanten bekijken van beleidszaken, toekomstplannen, en dergelijken. Als ouder kijk je toch soms wat praktischer tegen dingen aan, hetgeen wellicht wat nieuw licht op plannen en nieuw beleid kan doen schijnen.
Tot ziens op het schoolplein!”

Voor meer informatie kunt u mailen aan [email protected] 

De stichting Elan heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het bestuur van de stichting, waar het Mozaïek onder valt, bespreekt regelmatig plannen met deze raad.

image