Schoolgids


De schoolgids is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen het Mozaïek. In deze gids kunnen ouders en verzorgers lezen wat zij van het Mozaïek kunnen verwachten en wat de school voor uw leerling(eren) kan betekenen. Deze gids geeft aan waar het Mozaïek voor staat, zodat ouders weten waar zij ons op kunnen aanspreken. Omgekeerd wordt ook aangegeven wat het Mozaïek van de ouders en verzorgers verwacht.

De schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 kunt u hier downloaden.

Om het bestand te kunnen openen heeft u een PDF reader zoals Acrobat reader nodig.
image