Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag:
8.30 – 14.00 uur.

De bel gaat elke dag om 8.25 uur. Om 8.15 uur is er toezicht op het schoolplein. De lessen duren van 8.30 tot 14.00 uur. Dit geldt voor alle leerlingen. 

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie: 23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: van 22 april 2024 t/m 3 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: 22 juli 2024 t/m 1 september 2024

Studiedagen 2023-2024

  • Vrijdag 29 september 2023
  • Maandag 16 oktober 2023
  • Vrijdag 2 februari 2024
  • Woensdag 20 maart 2024
  • Dinsdag 21 mei 2024
  • Dinsdag 2 juli 2024
  • Vrijdag 19 juli 2024