Doelgroep

Doelgroep

Op het Mozaïek richten we ons op leerlingen in de basisschoolleeftijd bij wie leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat. De leerlingen die bij ons op school zitten, hebben extra ondersteuning nodig om tot leren en ontwikkelen te komen. Als het leren moeilijk gaat, is het ook lastig om je te concentreren of aan nieuwe dingen te beginnen. Het kan ook zijn dat een kind moeite heeft met concentreren, prikkelverwerking of gedrag en daardoor onvoldoende vooruitgaat. Deze leerlingen hebben dan niet genoeg aan de ondersteuning op een reguliere basisschool.