Schoolplan


Het schoolplan is een beleidsgericht document waarin het Mozaïek een omschrijving geeft van haar onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de inrichting van de kwaliteitszorg.

Het schoolplan heeft twee functies:

  1. Een interne ontwikkelingsfunctie;
  2. Verantwoordingsdocument in de richting van de inspectie.

Het schoolplan moet minimaal één keer per vier jaar worden vastgesteld.

Het schoolplan wordt door ons gebruikt als instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de school. In het plan wordt aangegeven welke keuzen er voor de toekomst van het onderwijs op het Mozaïek worden gemaakt.

De algemene doelen van de school (de missie) zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk. In het plan is beschreven hoe het onderwijs op school is ingericht, welke materialen we daarbij gebruiken en hoe we dat organiseren. De kerndoelen zijn mede bepalend voor de inrichting van het onderwijs op onze school.

Daarnaast, en dat is feitelijk de kern van het plan, geven we in het schoolplan aan hoe we de kwaliteit van het onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond van de interne analyse willen aanbrengen in de nabije toekomst. Het schoolplan geeft aan het bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat dagelijks vorm geven.

Het schoolplan voor de jaren 2023-2027 kunt u hier downloaden.
Het jaarplan in het kort voor het jaar 2023-2024 kunt u hier downloaden.
De evaluatie van het jaarplan 2022-2023 kunt u hier downloaden.

Om het bestand te kunnen openen heeft u een PDF reader zoals Acrobat reader nodig.
image